තැපැල් ඡන්දයේ ඡායාරූප ගත් හමුදා සෙබළාට වැඩ වරදී

මොණරාගල පොලිසිය විසින් තැපැල් ඡන්දය සලකුණු කරන අවස්ථාවේ තම ඡන්ද පත්‍රිකාව ඡායාරූප ගත කළ යුද හමුදා සෙබළෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

ජනාධිපතිවරණයට අදාළව තැපැල් ඡන්දය භාවිත කිරීමට ලබාදී තිබූ අවසන් දිනය වන ඊයේ දිනයේ මොණරාගල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ දී ඡන්දය භාවිත කළ යුද හමුදා සෙබළෙකු මෙලෙස අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව සඳහන්.

මෙලෙස අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ ඕමල්පේ, කරගහලියද්ද ප්‍රදේශයේ පදිංචි, වරුණගම යුද හමුදා කඳවුරට අනුයුක්තව රාජකාරී කරන යුද හමුදා සෙබළෙකු බවයි වාර්තා වන්නේ.

සැකකාර සෙබළා අද මොණරාගල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි

ජනාධිපතිවරණයට අදාළව තැපැල් ඡන්දය භාවිත කිරීමට ලබාදී තිබූ අවසන් දිනය වන ඊයේ දිනයේ මොණරාගල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ දී ඡන්දය භාවිත කළ යුද හමුදා සෙබළෙකු මෙලෙස අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව සඳහන්.