ලංකාවෙන් පලස්තීනයට කෝටි 30ක ආධාරයක්

ගාසා තීරයේ ගැටුම්වලින් පීඩාවට පත් දරුවන්ට ආධාර කිරීම සඳහා ලංකා රජය ඩොලර් මිලියනයක් පරිත්‍යාග කළ බව ජනාධිපති කාර්යාලය පවසයි .

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් ඊට අදාල චෙක්පත පලස්තීන තානාපති Dr. Zuhair Hamdallah Zaid මහතාට බාර දුන්නේය.

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ උපදෙස් මත පරිත්‍යාගශීලීන්ගේ ද දායකත්වයෙන් මෙම අරමුදල ඇරඹිණි.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *