ඉන්දියාවේ කොරෝනා උපරිම තැනක සිටින ශ්‍රී ලාංකික සිසුවියන් පිරිසක් කළ ප්‍රකාශය (Video)

ඉන්දියාවේ කොවිඩ් 19 වෛරසය ව්‍යාප්තවීමේ කේන්ද්‍රස්ථානය බවට පත්ව ඇති ආග්‍රා, හි උසස් අධ්‍යාපනය හදාරණ ශ්‍රී ලාංකික ශිෂ්‍යයින් පිරිසක් මෙලෙස අදහස් පල කළා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *