ශ්‍රී ලංකාව යළි මනියි – වර්ග කිලෝමීටර් සිය ගණනකින් රට ලොකු වෙතැයි විශ්වාසයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ භූමි ප්‍රමාණය යළි ගණනය කිරිම, මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ආරම්භ කොට තිබේ.

පසුගිය කාලයේ වරාය නගරය හා මොරගහකන්ද, කලු ගඟ ආදී වාරි යෝජනා ක්‍රම අලුතින් බිහිවීම නිසා ශ්‍රී ලංකාවේ භූමි ප්‍රමාණය යළි ගණනය කිරිමට සිදු වී ඇතැයි සර්වේයර් ජනරාල් පී.එම්.පී උදයකාන්ත මහතා රජයේ නිල පුවත් වෙබ් අඩවියට පවසා තිබේ..

දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ භූමි ප්‍රමාණ වර්ග කිලෝමීටර් 65610ක් වන අතර, අලුතින් ගණනය කිරීමෙන් පසු මෙම ප්‍රමාණය වර්ග කිලෝමීටර් සිය ගණනකින් වැඩිවනු ඇති බවයි ඔහු පවසා තිබෙන්නේ. මෙම ගණනය කිරීමේ කටයුතු මාර්තු මස අග වන විට අවසන් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවත් උදයකාන්ත මහතා වැඩිදුරටත් පවසා තිබේ.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *