ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමෙන් අදහස් විමසයි

රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයන් විශේෂ සාකච්ඡාවක් සඳහා ඊයේ (16) ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය වෙත පැමිණ තිබුණි.

එම සාකච්ඡාව සඳහා ජාතික කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයින්, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් විධායක කමිටු නිලධාරීන් සහ තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ සහභාගීවී ඇති බව වාර්තා විය.

එහිදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ක්‍රිඩකයින්ට ඇති ගැටළු සහ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඉදිරි සැලසුම් සඳහා ක්‍රීඩකයින්ගේ අදහස් මෙම සාකච්ඡාවේදී ලබාගත් බව වාර්තා වෙයි.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *