ලංකාවේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ බර වැඩි වෙලා..ඉස්සර කිලෝග්‍රෑම් 69යි..දැන් කිලෝ ග්‍රෑම් 112යි ?

අමාත්‍ය ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා පාර්ලිමේන්තුවේ විදුලි සෝපාන සම්බන්ධයෙන් සිවිශේෂී කරුණක් හෙලිකරයි. ඔහු තම ට්විටර් ගිණුමේ ඡායාරූප දෙකක් පලකරමින් පවසන්නේ එකම විදුලි සෝපානයේ ගමන් කළ හැකි පිරිස සම්බන්ධයෙන් ඇති පරස්පර විරෝධී දැන්වීම් දෙක අනුව තමා ව්‍යාකූලත්වයට පත්වන බවයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයකුගේ සාමාන්‍ය බර මේවනවිට වැඩිවී ඇතිද යන සැකය මතුවන බව අමාත්‍ය ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා තම ට්විටර් ගිණුමේ ඡායාරූප දෙකක් පලකරමින් පවසා තිබෙනවා.

පාර්ලිමේන්තුවේ එකම විදුලි සෝපානයේ ගමන් කළ හැකි පිරිස සම්බන්ධයෙන් ඇති පරස්පර විරෝධී දැන්වීම් දෙකක් පෙන්වමින් ඔහු සඳහන් කර ඇත්තේ තමා ව්‍යාකූලත්වයට පත්වන බවයි.

මෙහි ස්ථීර ලෙස සටහන් කර ඇති පුවරුවේ සටහන්ව ඇත්තේ පුද්ගලයින් 13 දෙනෙකුට එකවර ගමන්කළ හැකි බව හෝ කිලෝ ග්‍රෑම් 900ක් එකවර රැගෙන යා හැකි බවයි.

එහි සවිකර ඇති තාවකාලික පුවරුවේ සටහන්ව ඇත්තේ ගමන් කළ හැකි පිරිස 8 දෙනෙකු බවයි.

ඒ අනුව ගත් කළ පාර්ලිමේන්තුව ඉදිකළ කාලසීමාවේ, එනම් 1982දී එක් මන්ත්‍රීවරයකුගේ සාමාන්‍ය බර ලෙස සලකා ඇත්තේ කිලෝග්‍රෑම් 69.23 (900/13 = 69.23)ක් වන අතර මේ වනවිට එම සාමාන්‍ය බර කිලෝ ග්‍රෑම් 112.5 (900/8 = 112.5) ක් වී ඇති බව පෙනී යනවා.

එසේ ගත්කල ගතවූ අවුරුදු 37 තුළ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයකුගේ සාමාන්‍ය බර කිලෝ ග්‍රෑම් 42කින් වැඩි වී තිබේද යන්නයි මාත්‍ය ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා විමසා සිටින්නේ.

පසුගිය දිනවල පාර්ලිමේන්තුවේ විදුලි සෝපාන ගැටළුවක් ඇතිවූ අතර ඉකුත් 7දා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් 13 දෙනකු රැගෙන ගමන් කළ විදුලි සෝපානයක් විනාඩි කිහිපයක් හිරවීම නිසා ඔවුන් ඒ සම්බන්ධයෙන් කතානායකවරයාට පැමිණිලි කරනු ලැබුවා.

මේවනවිට තීරණය වී ඇත්තේ රුපියල් මිලියන 100ක වියදමින් නව විදුලි සෝපාන 10ක් සවි කිරීමටයි.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *