සෞදි අරාබියේ රැඳවුම් කඳවුරුවල සිටින කතුන් 156 ක් දිවයිනට ගෙන්වීමට පියවර

සෞදි අරාබියේ රැඳවුම් කඳවුරවල සිටින ශ්‍රී ලාංකික කතුන් කඩිනමින් ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්වා ගැනීමට පියවර ගන්නා බව කම්කරු අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා පවසයි.

සෞදි අරාබියේ රැඳවුම් කඳවුරුවල සිටින ශ්‍රී ලාංකික කතුන් පිළිබඳව ජාත්‍යන්තර ක්ෂමා ආයතනය කරුණු හෙළිදරව් කර තිබේ.

ඉන් අනතුරුව සෞදි රජය සහ ශ්‍රී ලංකා රජය අතර ඇති වු සාකච්ඡාවලින් පසුව එම ශ්‍රී ලාංකික කතුන් නිදහස් කිරීමට එකඟත්වය පළ කළ බව ද වාර්තා වේ.

ඒ සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු මේ වනවිට ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින බවත් එම ගුවන් යානය මෙරට ට ගොඩබැස්වීමට අවසර ලබාදීම පිළිබඳ අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා සමඟ සාකච්ඡා කළ බවත් අමාත්‍යවරයා පවසයි.

ඒ අනුව සෞදි අරාබියේ රැඳවුම් කඳවුරුවල සිටින ශ්‍රී ලාංකික කතුන් 156 දෙනෙකු ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්වා ගැනීමට නියමිත බව ද අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කරන්නේ.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *