මිරිස් ආනයනය නතර කිරීමට පියවර

ඉදිරි වසර තුන තුළ මිරිස් ආනයනය නතර කිරීමට පියවර ගන්නා බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ පවසනවා.

අප කළ විමසිමකදී කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මේ බව සඳහන් කළා.

ඉදිරි වසර 3 තුළ ලූණු, අල, මිරිස්, යන බෝග වර්ග තුනම ඉදිරියේ දී ආනයනය තහනම් කර මෙරට වගා කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවයි අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *