ගල්කිස්ස ටෙම්පල්ස් පාර වටලයි – පිපිරීම්වලට සම්බන්ධ පිරිස් ගැන තොරතුරක් !

ගල්කිස්ස ටෙම්පල්ස් පාර ප්‍රදේශයේ නිවාස කිහිපයක් මේවන විට හදිසි සෝදිසි කිරීමක නිරත වනවා.

පිපිරීම් සඳහා සම්බන්ධ පිරිස් රැඳී සිටින බවට ලද තොරතුරකට අනුව මෙම පරික්ෂා කිරීම් සිදු කරන බවයි පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකා ආරංචි මාර්ග සඳහන් කළේ.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *