කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශ ලේකම් ඉල්ලා අස්වෙයි. වේගය මදි නිසා මං අස්වන්න කිවුවා.

විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල් සුමේධ පෙරේරා මහතා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වී තිබේ.

ඔහුගේ ඉල්ලා අස්වීම විෂය භාර ඇමති මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා මගින් ජනාධිපතිවරයා වෙත යවා ඇත.

පෞද්ගලික හේතුවක් මත ඔහු සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස් වී ඇතැයි එම ලිපිය මගින් දැනුවත් කර තිබේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වන කෘෂිකර්ම ඇමැති මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ සඳහන් කළේ ඉල්ලා අස්වන්නැයි තමන් ලේකම්වරයාට දැන්වූ බවයි.

අමාත්‍යාංශය ගමන් කරන වේගයෙන් ගමන් කිරීමට ලේකම්වරයාට හැකියාවක් නැති බවද ඔහු සඳහන් කළේය.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *