මමත් උපතින්ම ආබාධිතයි – සුනිල් හඳුන්නෙත්ති

තමන්ද උපතින්ම විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත පුද්ගලයෙක් වුවත් තමන්ට වෙනස් ලෙස සැලකීමක් අවශ්‍ය නොවූ බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතා සඳහන් කළේය.

පාර්ලිමේන්තුවේ අයවැය කාරක සභා විවාදයට එක්වෙමින ඔහු මේ බව අද (21දා) සඳහන් කළේය. විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත පුද්ගලයන් සාධාරණත්වය, සමානාත්මතාව හා යුක්තිය බලාපොරොත්තු වන බවත් ඔහු ප්‍රකාශ කළේය.

විශේෂ අවශ්‍යතා ඇති පුද්ගලයින් යමක් පිනට ලබාගැනීමට අපේක්ෂා කරන පුද්ගලයන් නොවන බවත් ඔහු වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේය.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *