සියයට 6ක වැඩි විශාලත්වයකින් යුත් සුපිරි සඳක් අද රෑ අහසේ

සාමාන්‍ය තත්ත්වයට වඩා විශාලත්වයෙන් යුත් සුපිරි සඳක් දැක බලා ගැනීමේ අවස්ථාව අද ශ්‍රි ලංකාවාසීන්ට උදා වනවා. රාත්‍රී 09 යි 23ට පමණ එම දීප්තිමත් චන්ද්‍රයා ශ්‍රි ලංකාවට දිස්වන බවයි කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ භෞතික විද්‍යා අංශයේ තාරකා විද්‍යාව සහ අභ්‍යවකාශ විද්‍යා ඒකකයේ අධ්‍යක්‍ෂ මහාචාර්ය චන්දන ජයරත්න කියා සිටියේ.

මම සුපිරි සඳ සියයට 6ක වැඩි විශාලත්වයකින් හා සියයට 14ක පමණ දීප්තියකින් යුක්තව දැකගත හැකි බව ද මහාචාර්යවරයා පැවසුවා. පෘථිවියට ඉතා ආසන්නයෙන් චන්ද්‍රයා ගමන් කිරීම මෙවැනි සිදුවීමක් ඇති වීමට බලපාන බව ද මහාචාර්ය චන්දන ජයරත්න වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *