අධිවේගී මාර්ගයේ සේවකයෙක් තවුහීද් ජමාත් සාමාජිකයෙකු බවට ඔත්තුවක්

දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ සේවයේ නිරත වෙමින් සිටි පුද්ගලයෙකු සැක පිට පොලිස් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ ගැලනිගම මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානයේ ඔහු සේවය කරමින් සිට ඇති අතර ඔහු, ජාතික තවුහීද් ජමාත් සංවිධානයේ සාමාජිකයෙකු බවට තොරතුරක් ලැබීමත් සමග සැක පිට මෙලෙස අත්අඩංගුවට ගෙන පරීක්ෂණ සිදු කරනවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *