ස්වර්ණවාහිනියේ විකාශය අත්හිටුවීමට සුදානම්..සජීවී වැඩසටහන් නෑ- සේවකයන් සටනේ

ස්වර්ණවාහිනී නාළිකාවේ විකාශන කටයුතු අත්හිටුවන බවට එහි සේවකයන් පිරිසක් පාලනාධිකාරියට දැනුම් දී තිබෙනවා.

ඔවුන්ගේ සජීවී වැඩසටහන් අද පෙරවරුවේ සිය අත්හිටුවා තිබෙනවා.

තමන්ගේ වැටුප් පිළිබඳව වන ගැටළු සහ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරිවරයා නිසා මතුව ඇති අර්බුධය සඳහා විසඳුම් ලබා නොදුනහොත් මෙම ක්‍රියාමාර්ගය ගන්නා බවයි සේවකයන් දැනුම් දී ඇත්තේ.

ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී මහේන් පෙරේරා වහාම එම තනතුරෙන් ඉවත් කළ යුතු බවයි ඔවුන් පවසන්නේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රසිද්ධ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීමට ද සේවකයන් සුදානම් වනවා.

ආයතන කළමනාකාරිත්වය විසින් එහි සේවකයින් පිරිසක් සේවයෙන් පහ කිරිම මුල් කරගනිමින් ආයතනයේ අනෙක් සේවකයින් වැඩසටහන් නිෂ්පදනයෙන් ඉවත් වීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

වෘත්තීය සමිතියක් ද මෙම සේවකයන් පිහිටුවා ඇති අතර ඒ අනුව සේවකයින් 15 දෙනෙකු අද පෙරවරුවේ ඉවත් කර තිබෙනවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *