අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයත් විශාඛා විදුහල්පතිනිය හමුවේ දණ නවයි – ප්‍රතික්ෂේප කළ ගුරුතුමා මානව හිමිකම් පිහිට පතයි

තමන්ගේ රාජකාරියට බාධා කිරීම සම්බන්ධයෙන් කොළඹ විශාඛා විදුහලේ විදුහල්පතිනි සඳමාලි අවිරුප්පොළට එරෙහිව විනයානකූලව කටයුතු කරන ලෙස ඉල්ලා මිලාගිරිය සාන්ත පාවුළු බාලිකාවේ උසස් පෙළ සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය ගුරුවරයා ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

විදුහල්පතිනිය තමන්ට අපහාස වන අයුරින් අදහස් පළ කළ බවත් එම පැමිණිල්ලේ සඳහන් කරන එකී ගුරුවරයා තමන්ගේ ස්ථාන මාරුව එලෙසින් ම ක්‍රියාත්මක කරන ලෙසත් මානව හිමිකම් කොමිසමෙන් ඉල්ලා තිබුණා.

මිලාගිරිය සාන්ත පාවුළු බාලිකාවේ සිට විශාඛා විදුහලට ඉකුත් 4 වැනිදා සිට ස්ථාන මාරු කරන ලද ගුරුවරයා විදුහලට භාර ගැනීම විදුහල්පතිනිය ප්‍රතික්ෂේප කළේ උසස් පෙළ සිසුවියන්ට සිංහල භාෂාව ඉගැන්වීම සඳහා පිරිමි ගුරුවරයකු නුසුදුසු බව කියමිනි.

තමන්ට වැඩ භාර නොදීම සම්බන්ධයෙන් එම ගුරුවරයා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කළ නමුත් ඔහු වෙනත් පාසලකට ස්ථාන මාරු කිරීමට අමාත්‍යාංශය තීරණය කරනු ලැබුවා.

එම තිීණයෙන් පසු අමාත්‍යාංශය මෙම ගුරුවරයාගේ ස්ථාන මාරුව අවලංගු කර ඒ බව ඔහුට දන්වා ඇති අතර හෙතෙම මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවට පැමිණිල්ල කර ඇත්තේ ඉන් පසුවයි.

 

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *