අලුත් ආණ්ඩුවේ අමාත්‍ය මණ්ඩලය ජනපති සහ අගමැති සමග 20කට සීමාවන ලකුණු

අලුත් ආණ්ඩුවේ අමාත්‍ය මණ්ඩලයට පත්කෙරෙන බවට පැවසෙන 4දෙනෙකුගේ නම් මේ වනවිට අනාවරණය වී ඇතැයි වාර්තා වෙනවා.

දේශපාලන ආරංචි මාර්ග පවසන්නේ ඔවුන් කඩිනමින් දිවුරුම් දෙන බවයි.

කැබිනට් අමාත්‍ය ධුර සංඛ්‍යාව ජනපති සහ අගමැති සමග 20කට සීමා කෙරෙනු ඇති බවටද වර්තා වෙනවා.

පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යවරයා ලෙස දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා, සංචාරක අමාත්‍යවරයා ලෙස ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා, විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යවරයා ලෙස කංචන විජේසේකර මහතා, විදේශ අමාත්‍යවරයා ලෙස මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මහතා එලෙස දිවුරුම්දීමට නියමිත බවද පැවසෙනවා.

දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා පාර්ලිමේන්තුවේ සභානායක ලෙස ද ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ලෙස ද පත්කිරීමට නියමිතව ඇති හෙයින් ඔවුන් මුලින්ම අමාත්‍ය ධුරයන්හි දිවුරුම්දීමට නියමිතව ඇති බවද වාර්තා වනවා.

ආයතන වැඩි සංඛ්‍යාවක් ඇති අමාත්‍යාංශ සඳහා පමණක් නියෝජ්‍ය ඇමතිවරුන් පත්කිරීමට නියමිත බවද ,.
17 වනදා පාර්ලිමේන්තුව රැස්වීමට නියමිත අතර ඊට ප්‍රථම කැබිනට් මණ්ඩලය දිවුරුම්දෙනු ඇතැයි දේශපාලන ආරංචි මාර්ග වැඩිදුරටත් සඳහන් කරනවා .

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.