ඥානසාර හිමියන් ඇතුළු තවත් තිදෙනෙකුට එරෙහි නඩුව කැදවීමට අභියාචනාධිකරණය නියම කරයි

අධිකරණයට අපහාස කළා යයි කියමින් ගලබොඩ අත්තේ ඥානසාර හිමියන් ඇතුළු තවත් තිදෙනෙකුට එරෙහිව ගොනුකර තිබෙන පෙත්සම සලකා බැලීම සඳහා පෙබරවාරි මස 17 වනදා කැඳවීමට පියවර ගන්නා ලෙස අභියාචනාධිකරණය අද නියම කර තිබෙනවා. 

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *