හෙට පැය 12කට ඇඳිරිනීතිය ඉවත්කෙරේ

රට පුරා දැනට ක්‍රියාත්මක ඇඳිරිනීතිය හෙට (14) පෙරවරු 6ට ඉවත් කෙරෙන බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය දැනුම්දෙයි.

ඒ අනුව හෙට පස්වරු 6ට යළි පැනවෙන ඇඳිරිනීතිය පසුදින (15) පෙරවරු 5 දක්වා ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

ඇඳිරිනීතිය පැනවෙන කාලය තුළ බලය දෙනු ලබන නිලධාරියෙකු විසින් ප්‍රදානය කරන ලද ලිඛිත අවසර පත්‍රයක අධිකාරය යටතේ මිස පොදු මාර්ගයක, දුම්රිය මාර්ගයක, පොදු උද්‍යානයක, පොදු ක්‍රීඩා භූමියක හෝ වෙනත් පොදු භූමියක හෝ එම ප්‍රදේශවල මුහුදු වෙරළේ රැඳී සිටීමට කිසිවෙකුටත් අවසර නැත.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.