කොළඹ නගරයේ දූවිලි පහව ගියත් නැවතත් එන ලකුණු

කොළඹ නගරයේ දූවිලි අංශු ප්‍රමාණය මේ වනවිට සාමාන්‍ය තත්ත්වයට පත්ව තිබෙන බවත්, එහෙත් මේ මස 13 වැනි දින යළිත් එම තත්ත්වය ඉහළ යා හැකි බවත් ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනය සඳහන් කරයි.

මේ පිළිබඳව නිරතුරුවම සොයා බලන බවත්, සතියක කාලයක් සඳහා තොරතුරු නිකුත් කිරීමට හැකියාව තිබෙන බවත් එම ආයතනයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ විද්‍යාඥ සරත් ප්‍රේමසිරි මහතා අද (07දා) පැවැති මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකදී සඳහන් කළේය.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *