ජනතාවගෙන් විදුලිබල මණ්ඩලය විශේෂ ඉල්ලීමක් කරයි

දිවයින පුරා විදුලිය බිඳ වැටීමත් සමග නොරොච්චෝල විදුලි බලාගාරය ද ක්‍රියාවිරහිත වී ඇතැයි වාර්තා වෙනවා.

ඒ අනුව එය මේ වන විට යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටී.

පසුගිය දිනවල ඇද හැළුණු අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් මෙරට ඉල්ලුමෙන් 60% ඉක්මවූ විදුලි ජනනයක් ජල විදුලිය මගින් සිදු කරමින් ඇත.

ඒ හේතුවෙන් නොරොච්චෝල බලාගාරය මේ දිනවල ක්‍රියාත්මක වී ඇත්තේ එක් විදුලි උත්පාදක යන්ත්‍රයක් පමණි.

මේ වැඩි වේලාවක් ගත නොවී දිවයිනේ විදුලි සැපයුම යථා තත්ත්වයට පත් වුණු ඇතැයි විදුලිබල අංශ විශ්වාසය පලකරයි.

මේ අතර Solar බලයෙන් විදුලිය නිපදවා ජාතික පද්ධතියට එක්ක කරන පාරිභෝගිකයන්ගෙන් විදුලිබල මණ්ඩලය විශේෂ ඉල්ලීමක් කරයි.

තම සෝලා පද්ධතිය ජාතික පද්ධතියට සම්බන්ධ කරන පද්ධතිය ක‍්‍රියා විරහිත කර සූර්ය විදුලිය ජාතික පද්ධතියට එක් කිරීම තාවකාලිකව අත්හිටුවන ලෙස ඔුවුන් ඉල්ලා සිටී.

එසේ වුවහොත් ජාතික පද්ධතිය නැවත යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම ඉක්මනින් කළ හැකි බව ද විදුලිබල ඉංජිනේරුවන් කියා සිටිති.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *