දැන් දිවුරුම් දුන් ඇමතිවරු හතර දෙනා

අද දිනයේ අමාත්‍යවරුන් 4 දෙනෙකු දිවුරුම් දී තිබෙනවා.ඒ නාම ලේඛණය පහතින් දැක්වෙනවා.

 

 

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.