පළාත් සභා ඡන්දයට ආණ්ඩුව සුදානම් – සැළසුම් කර ඇති කාලය මෙන්න

ලබන වසරේ (2021) සිංහල අලුත් අවුරුද්දෙන් පසු පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වීම කෙරෙහි ආණ්ඩුවේ අවධානය යොමුව තිබෙනවා.

පසුගිය යහපාලන ආණ්ඩුව සමයේ පැවැත්වීමට තිබූ පළාත් සභා මැතිවරණය සීමා නිර්ණයේ ඇති වූ ගැටලු හේතුවෙන් කල් ගියා.

කෙසේ වෙතත් පළාත් සභා මැතිවරණය පවත්වන්නේ පැරැණි ක්‍රමයටද, කොට්ඨාස ක්‍රමයටද යන්න සම්බන්ධයෙන් අවසන් තීරණයකට එළැඹ නොමැත.

පැරැණි ක්‍රමයට පළාත් සභා මැතිවරණය පවත්වන්නේ නම් ඊට අදාළ යෝජනාව කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර සම්මත කිරීමෙන් පසුව එය නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට යොමු කර එය පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කිරීමෙන් මැතිවරණය පැවැත්වීමේ හැකියාව පවතින බව වාර්තා වනවා.

එහි දී නව පළාත් සභා මැතිවරණය ක්‍රමය ආරම්භ වන වර්ෂය දීර්ඝ කිරීමෙන් පැරැණි ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කළ හැකි බව නීති උපදේශකයන් ආණ්ඩුවට පෙන්වා දී තිබෙනවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *