ආණ්ඩුව පාසල්වල පළමු වාර විභාගය නවත්වන්න සුදානමින්..ක්‍රීඩාවලට තැන දෙන්න හදනවා ලු

පාසල්වල පළමු වාර විභාගය අත්හිටුවීම පිළිබඳ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ අවධානය යොමුව තිබෙනවා.

ඒ අනුව පළමු වාරයේදී පාසල්වල නිවාසාන්තර ක්‍රීඩා තරග ඇතුලු විෂය බාහිර ක්‍රියාකාරකම් සඳහා වැඩි ඉඩකඩක් ලබාදීමටයි යෝජනා වී ඇත්තේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සාකච්ඡා ආරම්භ කර ඇති අතර, විභාග කේන්ද්‍රීය අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් වෙනුවට ශිෂ්‍ය කේන්ද්‍රීය අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් ස්ථාපිත කිරිම මෙහි අරමුණයි.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ උසස් නිලධාරියෙකු සඳහන් කළේ පාසල්වල පළමු වාර විභාගය අත්හිටුවීම සම්බන්ධයෙන් විද්වත් කමිටුවක නිර්දේශ ලබාගැනීමට අපේක්ෂා කරන බවයි.

කෙසේ නමුත් මෙම වැඩපිළිවෙල අධ්‍යාපනය විනාශ කිරීම සඳහා ක්‍රියාත්මක NGO වැඩසටහනක අවශ්‍යතාව මත සිදුවන බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ අතිරේක ලේකම්වරයෙක් සඳහන් කළේ.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *