බෝසත් උපත මෙරට දී සිදුවූ බවට මිත්‍යා මත පැතිර වීමට ඉඩ ලබානොදෙයි – පුරාවිද්‍යා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

බෝසත් උපත මෙරට දී සිදුවූ බවට මිත්‍යා මත පැතිර වීමට කිසිසේත් ඉඩ ලබානොදෙන බව පුරාවිද්‍යා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් මහාචාර්ය අනුර මනතුංග පවසනවා. අදාළ මිත්‍යා මතය පැතිර වීමේ ඒකායන අරමුණ බවට පත්ව ඇත්තේ බුදුදහමට හානි කිරීම බවයි ඔහු සඳහන් කරයි.

බෝසත් උපත සිදුවූ බවට පිරිසක් විසින් මත පළ කළ හබරණ – හිරිවඩුන්න ප්‍රදේශයේ පුරාවිද්‍යාත්මක කැණීම් ඊයේ සිට ආරම්භ කළා.

බෞද්ධ උපදේශක කමිටුවේ ඉල්ලීමක් අනුවයි එහි කැණිම් කටයුතු ආරම්භ කර ඇත්තේ.

හබරණ – හිරිවඩුන්න – බෝධිරාජාරාමයට පසුගිය ජනවාරි මස 8 වන දා සංස්කෘතික රාජ්‍ය අමාත්‍ය විදුර වික්‍රමනායක ඇතුලු කණ්ඩායමක් ගිය අවස්ථාවේදී ප්‍රදේශවාසීන්ගෙන් දැඩි විරෝධයක් එල්ලවුණා.

ඒ, ඔවුන් සමඟ පැමිණි කිහිපදෙනෙකු බෝසත් උපත අදාළ ස්ථානයේ සිදුවූ බවට ප්‍රකාශ කරමින් ඒ බව තහවුරු කිරීම සඳහා පැරණි ඡායාරූප සහ ග්‍රන්ථ කිහිපයක් පෙන්වමින් කටයුතු කිරීමත් සමඟයි.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *