උද්ඝෝෂණ සහ පෙළපාලිවලට උත්තර ලැබෙන ලකුණු – මුහුණ දෙන්න අලුතින් එන STFපොලිස් ඒකකය මෙන්න

උද්ඝෝෂණ සහ පෙළපාලි පිළිබඳව කටයුතු කිරීම සඳහා නව පොලිස් ඒකකයක් පිහිටුවන බව වාර්තා වනවා.

පොලිස් විශේෂ කාර්ය බළකායට අනියුක්තව පොලිස් ක්ෂේත්‍ර බළකා මුලස්ථානයේ පිහිටුවන මෙම ඒකකය සහකාර පොලිස් අධිකාරිවරයෙකු යටතේ ස්ථාපිත කිරීමට නියමිතයි.

මහජන විරෝධතා පෙළපාලි කළමනාකරණ ඒකකය ලෙස හඳුන්වන මෙහි පළමු ප්‍රධානියා ලෙස සහකාර පොලිස් අධිකාරී වයි.ජි.පී.කේ. විජේසුන්දර පත්කර තිබෙනවා.

මේ වනවිට ස්ථාපනය කරමින් පවතින මෙම ඒකකයේ කටයුතු මාස තුනක් තුළ සම්පුර්ණයෙන්ම බළ ගැන්වීමට නියමිතයි.

රජය මීට දින කිහිපයකට පෙර උද්ඝෝෂණ සඳහා වෙනම ස්ථානයක් ද පිහිටු වනු ලැබුවා.

You May also like

1 Comment

  1. Denna wage yanne bada purawala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *