කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 3329 දක්වා ඉහළට

තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් දෙදෙනෙකු වාර්තා වනවා.

ඒ අනුව මෙරට කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 3329 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *