ලොව කොරෝනා ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව කෝටි 03 ඉක්මවයි

ලොවපුරා කොරෝනා ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව කෝටි 03 ඉක්මවාගොස් ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තාකර තිබෙනවා.

එම සංඛ්‍යාව 30,025,096 ක් ලෙසයි දැක්වෙන්නේ.

මේ අතර ලොවපුරා මරණ සංඛ්‍යාව සටහන් වන්නේ 944,677 ක් ලෙසයි.

ගතවූ පැය විසි හතරේ වැඩිම මරණ සහ ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාවක් තවදුරටත් ඉන්දියාවෙන් වාර්තාවනවා.

ඒ අනුව ඉන්දියාවෙන් නව මරණ 1,139 ක් සමඟ එරට සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 83,230 ක් ලෙස සටහන් වන අතර, නව ආසාදිතයන් 97,859 ක් සමඟ සමස්ත ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව දැක්වෙන්නේ 5,115,893 ක් ලෙසයි.

එමෙන්ම ඇමරිකාවේ ගතවූ පැය විසි හතරේදී කොරෝනා මරණ දහස ඉක්මවා තිබෙනවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *