ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකයේ පටිගත කිරීමේ බස්රථය අතුරුදන් කරලා

ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකය සතුව තිබී පසුගිය රජය සමයේදී පටිගත කිරීමේ ජංගම බස්රථය හා තාක්ෂණික උපකරණ පිළිබඳව සොයා බැලීමක් කරන ලෙස ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා නියෝග කර තිබෙනවා.

ඉහළ පෙළේ අභ්‍යන්තර සාකච්ඡාවකදී ජනාධිපතිවරයා අදාළ අංශවලට මෙම නියෝගය කර ඇතැයි රජයේ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කළා.

අතුරුදන්ව ඇති එම බස්රථය හා උපකරණ ඇති ස්ථාන සොයාබලා ඒවා නැවත ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය වෙත භාරදීමට කටයුතු කරන්නැයිද ජනාධිපතිවරයා එහිදී උපදෙස් දී තිබෙනවා.

You May also like

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.