රුපියල අවප්‍රමාණය වෙයි

ඊයේ (10) දිනයට සාපේක්ෂව අද (11) දිනයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ වාණිජ බැංකුවල ශ්‍රී ලංකා රුපියල සුළු වශයෙන් අවප්‍රමාණය වී තිබේ.

ඒ අනුව මෙරට වාණිජ බැංකු ඩොලරයක ගැනුම් සහ විකුණුම් මිල පහතින්,

මහජන බැංකුව – රු. 316.18 – රු. 329.37

සම්පත් බැංකුව – රු. 31.00 – රු. 328.00

කොමර්ෂල් බැංකුවේ – රු. 316.71 – රු. 328.50

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *