පොදුජන පෙරමුණේ ‘බස්නාහිර මහ ඇමති පුටුව ඉල්ලන’ යහපාලන රජයේ ප්‍රභලයා

ඉදිරියේදී පැවැත්වෙන පළාත් සභා මැතිවරණයේදී ශ‍්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ බස්නාහිර පළාත සභා මහ ඇමැති ධුර අපේක්ෂකත්වය පැවති යහපාලන ආණ්ඩුවේ ප්‍රබලයෙකු ඉල්ලා ඇති බව වාර්තා වනවා.

නමුත් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ පාර්ශවය ඒ සඳහා යහපත් ප්‍රතිචාරයක් මෙතෙක් දක්වා නැති බවයි සඳහන් වන්නේ.

එම ඉල්ලීම් කර ඇති ප‍්‍රබලයා පැවැති මහ මැතිවරණය තරග කර පරාජයට පත්වූ අයෙකි.

You May also like

2 Comments

    1. ධනසිරි වෙන්න ඕන.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *