චීන්නුට තුන දෙන්න පටන් අරන්

මෙරට සේවයේ නියුතු චීන ජාතිකයින් 3,300 කට මේ වන විට සයිනොෆාම් එන්නතේ තුන්වන මාත්‍රාව ලබාදී ඇති බව ශ්‍රී ලංකාවේ චීන තානාපති කාර්යාලය පවසයි.

ටිව්ටර් පණිවුඩයක් නිකුත් කරමින් චීන තානාපති කාර්යාලය පවසන්නේ පසුගිය 22 වනදා සිට 25 වනදා දක්වා දින 3ක කාලයක් මෙම චීන ජාතිකයින්ට තුන්වන මාත්‍රාව ලබාදුන් බවය.

ඒ අනුව කොළඹ, මහනුවර, හම්බන්තොට, පුත්තලම සහ දඹුල්ල යන ප්‍රදේශවල සේවයේ නියුතු චීන ජාතිකයින්ට මෙම තුන්වන එන්නත් මාත්‍රාව ලබාදී තිබේ. සයිනොෆාම් එන්නත් මාත්‍රා දෙකම ලබාගත් පුද්ගලයින්ට ඉන් මාස 6 කට පසුව තුන්වන මාත්‍රාව ලබාදී ඇති බව ද චීන තානාපති කාර්යාලය පවසයි.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *