රාජපක්ෂවරු හිටියා හොදටම ඇති දැන් මෝස්තර කාරයෙක් වෙලත් මට පුළුවන් වුණා

මේ ආණ්ඩුවේ මුදල් ඇමතිවරයා ඉන්නේ ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කරන්න මේ ආණ්ඩුව ඇත්තටම මේ වෙනකොටත් එක්තරා මට්ටමකින් විවෘත ආර්ථිකය
කොමිනිස් චීනය පවා පිළිගත්ත විවෘත ආර්ථිකය ප්‍රතික්ෂේප කරලා දැන් මේ දෙසිය කියන නම මුල්කරගෙන කටයුතු කරනවා හිටපු මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර පවසා සිටින්නේ.

එතකොට අපි ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල ප්‍රතික්ෂේප කරලා තියෙනවා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල කියන්නේ යකෙක් නෙමෙයි ඒගොල්ලො දෙන කොන්දේසි ඒගොල්ලොන්ට වාසි වෙන විදිහට දෙනවා නෙවෙයි අපේ රටේ ජනතාවට වාසි වෙන විදිහට ක්‍රියාත්මක කරනවා.මේවා ක්‍රියාත්මක කරන්න මුල්‍ය විනයක් ඇති කරන්න කියලා කියනවා ”මම මුදල් ඇමතිවරයා වශයෙන් වැඩියෙන්ම සතුටුවන්නේ මෝස්තර නිර්මාණ කාරයෙක් වෙලාත් මට පුළුවන් වුණා මේ රට තුළ මූල්‍යමය විනයක් ඇති කරන්න.””මම හැම වෙලාවෙම කියන කතාවක් තමයි 2015 ICU එකේ හිටපු ලෙඩාව අවුරුදු තුනක් හතරක් යනකොට ලෙඩා හොඳ කරගන්න බැරි උනාට ඇවිදින්න පුලුවන් තත්වෙකට ගෙනාවා අපි හිටියනම් මේ වෙනකොට ඇවිත්දවනවා”

බැසිල් රාජපක්ෂ අමාත්‍යවරයාට මම සුබ පතනවා දැන් ජනාධිපතිගෙන් පස්සේ රාජපක්ෂවරු ඇති හිටියා.බැසිල් රාජපක්ෂ දේශපාලන වශයෙන් දක්ශයි නමුත් මේ යන ගමන වෙනසක් කරන්න නම් එතුමාට වුණත් සිද්ධ වෙනවා යූ ටර්න් එකක් ගහන්න අපි රටක් වශයෙන් u-turn එකක් ගන්න ඕන.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *