ආදරණිය ප්‍රියංකරගේ ජීවිතය වෙනුවෙන් ඔබෙන් කරන ඉල්ලීමයි

වකුගඩු රෝගී තත්ත්වකින් පෙළෙන ප්‍රවීණ ගායක ප්‍රියංකර පෙරේරා මහතාට ජීවිතය බේරාගැනීම සදහා වකුගඩුවක් බද්ධ කිරීමට අවශ්‍ය බව වෛද්‍යවරුන් නිර්දේශ කර තිබෙනවා.

දිල්හානි ඒකනායකගේ ආදරණිය සැමියා වන ප්‍රියංකරට වකුගඩුවක් ලබා දීමට කැමැති පරිත්‍යාගශීලියකු වේ නම් ඇමතුමක් ලබා දෙන ලෙස දැනුම් දීමක් කරනු ලබනවා.

දිල්මින්-(පුතා) +94 765954441
අරෝෂ්-(සහෝදරයා) +968 90675562- WhatsApp
Email: [email protected]
Email: [email protected]

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *