බස්නාහිර පළාතේ පාසල් අද සිට විවෘත වන්නේ මෙලෙසයි

බස්නාහිර පළාතේ පාසල් සාමාන්‍ය පෙළ සිසුන් සඳහා පමණක් අද (25) සිට විවෘත කෙරෙනවා.

ඒ අනුව බස්නාහිර පළාතේ අධ්‍යාපන කලාප 11ක් තුල පාසල් 1576ක් අතරින් සාමාන්‍ය පෙළ පන්ති පැවැත්වෙන පාසල් 903ක් අද දිනයේ විවෘත වනවා.

බස්නාහිර පාසල් මෙලෙස විවෘත වන්නේ මාස 05 යි දින 24 කට පසුව වීම විශේෂත්වයක්.

මේ අතර, අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් සඳහන් කළේ බස්නාහිර පළාතේ අවදානමක් නොමැති ප්‍රදේශවල බොහෝ පාසල් පෙබරවාරි 15 වැනිදා වන විට විවෘත කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවයි.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *