ඉදිරි ජනාධිපතිවරණය සඳහා පොදු දෙමළ අපේක්ෂකයෙක්

ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයක් සඳහා පොදු දෙමළ අපේක්ෂකයෙකු ඉදිරිපත් කළ යුතු බවට දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරු කිහිප දෙනෙකුම දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ මධ්‍යම කාරක සභාවට යෝජනා කොට තිබෙනවා.

ජනාධිපතිවරණය සඳහා කුමාර් පොන්නම්බලම් ඉදිරිපත් වීමෙන් පසුව දෙමළ දේශපාලන පක්ෂ සියල්ලක්ම දකුණෙන් ඉදිරිපත් වන අපේක්ෂකයෙකුට සහය ලබා දී උතුරු නැගෙනහිර ප්‍රශ්නයට විසදුමක් ලබා ගැනීමට උත්සහ කළත් ඒවා ඉටු නොවන නිසා දෙමළ ජනතාව වෙනුවෙන් පොදු අපේක්ෂකයෙකු ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් කිරීම වඩා යෝගය බව එම මන්ත්‍රිවරු යෝජනා කොට තිබෙනවා.

ජනාධිපතිවරණයට දෙමළ ජාතිකයෙකු බොහෝ කාලයකින් ඉදිරිපත් නොකිරීම නිසා වත්මන් දෙමළ ජනතාවට සිතීමට දෙමළ නායකයින් නොමැති තත්ත්වයක් පැන නගින බවද එම මන්ත්‍රිවරුන්ගේ අදහසයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් ඉන්දියාව සහ දෙමළ ජනතාවට හිතෛෂී යුරෝපා රටවල්ද නිතර නිතර ප්‍රශ්න කළ බැවින් ඊළග ජනාධිපතිවරණය සඳහා පොදු දෙමළ අපේක්ෂකයෙකු ඉදිරිපත් කීරීම කෙරෙහි සලකා බලන ලෙස දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරු මධ්‍ය කාරක සභාවෙන් ඉල්ලීමක් කොට තිබෙනවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *