තුනෙන් දෙක ආණ්ඩුවට ‘අරන් දෙන්න’ පනින්න ඉන්න මන්ත්‍රීවරු (VIDEO)

20 වන සංශෝධනය සම්මත කර ගැනීම සදහා ආණ්ඩුවට විපක්ෂයෙන් මන්ත්‍රීවරු දෙතුන් දෙනකු බා ගැනීමට සිදු වනු ඇති බව සමගි ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස්.එම්. මරික්කාර් මහතා අවධාරණය කරනවා.

ඒ අනුව ආණ්ඩුවට විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන්ට ඇමැතිකම් ලබා දීමට සිදු වනු ඇති බවත්, ඒ හරහා යළිත් මේ රට 2015ට පෙර පැවැති තත්ත්වයට වැටෙනු ඇති බවත් ඒ මහතා සඳහන් කරනවා.

සුළු පක්ෂ කිහිපයක් රජයට එක්වීමට නියමිත බවට වාර්තා පළ වන අතර මන්ත්‍රීවරයා කළ ප්‍රකාශය පහතින් නැරඹිය හැකියි.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *