රටක් ආදරය කරන උද්ධික ප්‍රේමරත්න කලාකරුවා මැතිවරණ සටන ඇරඹු අයුරු (PHOTOS)

උද්ධික ප්‍රේමරත්න යොවුන් කලාකරුවා අනුරාධපුර ජනතාව හමුවෙමින් මේ දිනවල සිය මැතිවරණ ප්‍රචාරණ කටයුතු ආරම්භ කර තිබෙනවා.

ඔහුගේ කුඩා රැස්වීම් මේ දිනවල පැවැත්වෙන අතර එම රැස්වීම කිහිපයක ඡායාරූප පහතින් දැක්වෙනවා.

දෙමටගල  ජන හමුව

ගෝනෑව විහාරස්ථානයේ ජන හමුව

ලෝලුගස්වැව  ජන හමුව…

වහමල්ගොල්ලෑව රණවිරැගමිිමානයේ ජන හමුව

You May also like

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.