එජාප මන්ත්‍රීවරු බදුල්ල රැළියට

national govt debate unlikely today

national govt debate unlikely today

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා සංවිධානය කරන බදුල්ලේ රැළියට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු කිහිපදෙනෙක්ම එක්ව සිටියි.

අජිත් පී පෙරේරා, හේෂා විතානගේ, චන්ද්‍රානි බණ්ඩාර, දිලිප් වෙදආරච්චි, සුජීව සේනසිංහ, රවීන්ද්‍ර සමරවීර, වඩුවේල් සුරේෂ් ඇතුළු පිරිසක් එක්ව සිටියි.