වාහන එකලස් කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය කෙනෙක් නිසා නතර වෙලා

දේශීය වශයෙන් රථ වාහන නිෂ්පාදනය කිරීමේ හා රථ වාහන කොටස් ගෙන්වා මෙරටදී එකළස් කිරීමේ ව්‍යාපාර සඳහා මරට සමාගම් හතරකට කර්මාන්ත අමාත්‍යංශයේද අනුමැතිය හිමිවිය. වාහන නිෂ්පාදනය හා එකලස් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රතිරූපක වාහන ගෙන්වීමට අවසර ලබා නොදීම මත එම කටයුතු නතර වී ඇතැයි වාර්තා වේ.

මීට මාස 08 කට පමණ ඉහතදී ප්‍රතිරූපක වාහන ලෙස එක් වාහනය බැගින් ආනයනය කිරීම සඳහා අවසර ලබා දෙන්නැයි ආනයන හා අපනයන පාලකවරියගෙන් ඉල්ලා ඇත. මුදල් අමාත්‍යංශය හා කර්මාන්ත අමාත්‍යංශයද අදාල අවසරය ලබා දෙන්නැයි දැනුම් දී තිබියදීත් ආනයන හා අපනයන පාලකවරිය අදාල අවසරය මෙතෙක් ලබා දී නැත.

බස් රථ, විදුලි බලයෙන් ධාවනය කරන මෝටර් රථ, ත්‍රිරෝද රථ හා යතුරුපැදි මෙරටදී නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා අදාල සමාගම් මේ වනවිට සැළකිය යුතු මුදලක් වැයකර තිබේ. කෙසේවෙතත් දේශීයව නිෂ්පාදනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය කඩාකප්පල් කිරීමේ උත්සාහයක් දියත් වෙමින් තිබෙන බවද සඳහන් වේ.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *