හිමිකාරීත්වය පවරා නොගෙන භාවිතා කරන වාහන වලට නඩු

වාහන අලෙවි කිරීමෙන් පසු ඒවායේ අයිතිය නිසි ලෙස පවරා නොගන්නන් සම්බන්ධයෙන් නීතිමය පියවර ගෙන නඩු පැවරීමට පොලිසිය තීරණය කර ඇත.

මෙරට ලියාපදිංචි වාහන අසූ දෙලක්ෂයකින් වාහන නවලක්ෂයක් ඉක්මවූ ප්‍රමාණයක් නිසි ලෙස අයිතිය පවරාගෙන නැති බව හෙළි වී ඇත.

මෙම තොරතුරු හෙළිදරව් වී ඇත්තේ කොළඹ නගරයේ මාර්ග නීති උල්ලංඝනය කරන්නන් හඳුනා ගැනීම සඳහා කැමරා පද්ධති මගින් සිදු කරන ලද නියමු ව්‍යාපෘතියේදීය. දැනට මෙම වාහන විවෘත බලපත්‍ර ක්‍රමය යටතේ ධාවනය කරනු ලබන බවද පොලිසිය පවසයි.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *