දෙහිවල නිවසක ගිනි අවි කොටස් – ගිනි අවි වර්ග 10ක උණ්ඩ

දෙහිවල නිවසක් පරීක්ෂා කිරිමේදී ගිනි අවි කොටස් හා පතුරම් අත්අඩංගුවට ගැනීමට හැකිවූ බව පොලිස් විශේෂ කාර්ය බළකාය පවසනවා.

විශේෂ කාර්ය බලකායේ සංවිධානාත්මක අපරාධ මර්දන ඒකකයේ නිලධාරීන් ලැබුණ තොරතුරක් බව මෙම පරික්ෂා කිරීම සිදු කර තිබෙනවා.

ගිනි අවි වර්ග 10ක් සඳහා යොදා ගන්නා උණ්ඩ මෙහිදී හමුවූ බවයි වාර්තා වන්නේ.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *