රජයේ ආයතනයක ‘කාන්තා වැසිකිළියක’ පටිගත කළ දර්ශන

රාජ්‍ය ආයතනයක කාන්තා වැසිකිළියක කාන්තාවන්ගේ දර්ශන වීඩියෝ කළ කම්කරුවෙක් අද (14) පොලිස් අත්අඩංගුවට පත්වුණා.

බදුල්ල ප්‍රදේශයේ රාජ්‍ය ආයතනයක වැසිකිළියක ජංගම දුරකතනයක් රඳවා ඔහු දර්ශන ලබාගෙන තිබෙනවා.

දුරකථනය රඳවා තිබී ඇත්තේ වැසිකිලියේ බාල්දියක් තුළයි.

වැසිකිළියට ගිය කාන්තාවක් මෙම දුරකථනය දැක දැනුම් දී තිබුණා.

සැකකරු 40 හැවිරිදි පුද්ගලයෙක් වනවා.

You May also like

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.