තවත් ඇමතිවරයෙක් ‘රක්ෂිතයකට අත ගහන’ වීඩියෝව මෙන්න (VIDEO)

ඇල්පිටිය බෙරලිය මූකලාන රක්ෂිතයේ පදිංචිව සිටින පවුල් 50ක් පිළිබඳව තොරතුරු වාර්තා වනවා.

ගාල්ල දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටු රැස්වීමේ දී අමාත්‍ය රමේෂ් පතිරණ මහතා වන සංරක්ෂණ නිලධාරීනියක් අමතමින් එම පවුල් ඉවත් නොකරන ලෙස දැනුම් දෙන වීඩියෝවක් මේ වනවිට අන්තර්ජාලයට එක්කර තිබෙනවා.

එම වීඩියෝවට අනුව අමාත්‍යවරයා උපදෙස් දෙන්නේ රක්ෂිතය මැණුම් කරන විට ඔවුන් පදිංචි කොටස ඉන් ඉවත් කර මැණුම් කරන ලෙසයි.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *