ඉන්දිය ක්‍රීකට් නායක විරාත් කෝලි වෙනත් අංශයකිනුත් ලොව අංක 1ට

ඉන්දිය ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායක විරාත් කෝලි සමාජ මාධ්‍ය ජාල භාවිතා කරන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් අතරින් ප්‍රථම ස්ථානය හිමි කර ගැනීමට සමත් විය.

මේ වන විට සමාජ මාධ්‍යයන් තුළ මිලියන 100 ඉක්මව වූ රසික රසකාවියන් පිරිසක් විරාත් කෝලි වාටා එක්ව සිටිති. ඒ ෆේස්බුක් තුළ මිලියන 37, ඉන්ස්ටර්ග්‍රෑම් මිලියන 33 හා ට්ටිටර් මිලියන 29.5ක් වශයෙනි.

2018 වසරේදී කොලිගේ බිරිඳ අනුෂ්කා ෂර්මා සමඟ ගත් ඡායාරූපයක් ට්විටර් හරහා වැඩිම කැමැත්ත ලැබුණු ඡායාරූපය බවට ද පත් විය.

මේ වන විට සමාජ ජාල භාවිතා කර ක්‍රීඩකයන් අතරින් ලෝකයේ ප්‍රථම ස්ථානය හිමි කර ගැනීමට පෘතුගීසි ජාතික සුපිරි පාපන්දු ක්‍රීඩක ක්‍රිස්ටියානෝ රොනාල්ඩෝ සමත් වී තිබේ.

ඔහුට මේ වන විට මිලියන 366 සමාජ ජාල රසික රසිකාවියන් පිරිසක් සිටියි. ඒ ෆෙස්බුක් තුළ මිලියන 122, ඉන්ස්ටර්ග්‍රෑම් මිලියන තුළ 77.8 හා ට්විටර් තුළ මිලියන 166ක් වශයෙනි.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *