ජනපති අගමැති ආරක්ෂකයන් ‘මෛත්‍රීව වානයෙන් බස්වා’ පයින් යවලා

හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පසුගිය නිදහස් දිනයට නොපැමිණි හේතුව පිළිබඳ බොහෝ දෙනෙකු විවිධ අදහස් පළ කර තිබුණා.

කෙසේ වෙතත් ඊට හේතුව පසුව ඔහු විසින් සිය සමීපතමයන්ට පවසා තිබෙනවා.

පසුගිය දිනෙක පැවැති කබීර් හෂීම් මන්ත්‍රීවරයාගේ දියණියගේ මංගල උත්සවයට සහභාගි වීමට තමන් එහි ගිය අවස්ථාවේ ජනාධිපති සහ අගමැති ආරක්ෂක අංශ විසින් තමන් මගදී නැවැත්වූ බවත් එතන සිට තමනට පයින් යන්න සිදුවූ බවද ඔහු සඳහන් කර ඇති බව වාර්තා වනවා.

මෙවර නිදහස් උත්සවයේදීත් තමන්ට එයම කරනු ඇතැයි සිතා එහි නොගිය බව සිරිසේන හිටපු ජනාධිපතිවරයා සඳහන් කර තිබෙනවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *