විමල්, උදය සහ වාසුදේව කැබිනට්ටුවේ දී විරුද්ධ වේ – ජනපති සම්පුර්ණ වගකීම බාර ගනී

20 වැනි සංශෝධනයේ සම්පූර්ණ වගකීම තමන් භාරගන්නා බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඊයේ රාත්‍රී (16) පැවැති කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමේදී දැනුම් දී ඇති බව TRUENEWS.LK වෙත කැබිනට් අමාත්‍යවරයෙකු සඳහන් කළා.

කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමේදී 20 වන සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් සාකච්ජා වී ඇති අතර එහිදී ජනාධිපතිවරයා මේ බව සදහන් කොට තිබෙනවා.

අගමැතිවරයා පත් කළ 20 වන සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් කමිටුවේ වාර්තාවද අද දින කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කොට නැති බව සඳහන් වනවා.

ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කොට ඇත්තේ එය අනවශ්‍ය බවයි.කලින් සැලසුම් කළ පරිදි 20 වන සංශෝධනය කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරන බවත්, සංශෝධන ඉදිරිපත් කිරීමට අවශ්‍ය නම් එය කාරක සභා අවස්ථාවේදී සිදු කළ හැකි බවත් ඔහු සඳහන් කර තිබෙනවා.

20 වන සංශෝධනයේ ඇතැම් වගන්ති සම්බන්ධයෙන් විමල් වීරවංශ, උදය ගම්මන්පිල සහ වාසුදේව නානායක්කාර සිය විරෝධය පළ කර ඇති බව වාර්තා වනවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *