චීනයේ ප්‍රවෘත්ති කියන රොබෝ නිවේදිකාව (Video)

ප්‍රවෘත්ති ඉදිරිපත් කිරිමට සැබෑ නිවේදිකාවකට බෙහෙවින් සමාන රොබෝ නිවේදිකාවක යොදා ගැනීමට චීනයේ ෂින්හුවා පුවත් සේවය කටයුතු කර ඇත.

රොබෝ නිවේදිකාවක ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශයක් ඉදිරිපත් කළ ලොව පළමු අවස්ථාවේ මෙයයි. සින් සියාමේන් නැමැති එම නිවේදිකාව ප්‍රවෘත්ති ඉදිරිපත් කිරීම ආරම්භ කළේ තමා රොබෝවරියක බව නරඹන්නන්ට පවසමිනි.

චීනයේ ජාතික පුවත් සේවය ලෙස සැලකෙන්නේ ෂින්හුවා පුවත් සේවයයි. ෂින්හුවා පුවත් සේවය මීට පෙර, පසුගිය නොවැම්බරයේ පැවැති තාක්ෂණික ප්‍රදර්ශනයකදි, පරිගණක කෘත්‍රිම බුද්ධි වැඩසටහනක් ඇසුරෙන් පණදුන් නිවේදකයන් දෙදෙනකු ප්‍රවෘත්ති ඉදිරිපත් කිරීමට යොදා ගත්තේය.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *