ලංකාවේ මොඩ්ලින්ග්වලට ආපු චීන කෙල්ල – යොෂිකො

මෙරට නිරූපණ ක්ෂේත්‍රයට කාලෙන් කාලෙට විවිධ අලුත් මුහුණුවර දකින්න ලැබෙනවා. නමුත් ඔවුන් ඉතා සුළු කාලයකින් නැවත දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ.

නිරූපණ ක්ෂේත්‍රයට පැමිණි නවක මුහුණු අතර කාටත් මතක කෙනෙක් තමයි යොෂිකො හිඈන් කියන්නේ. ලාංකික සම්භවයක් සහිත තරුණියක් වන ඇය සතුව ඇති චීන ජාතික කාන්තාවකගේ පෙනුම නිසාම හැමෝටම ඇයව මතකයි.

පහත දැක්වෙන්නේ ඇය තමන්ගේ 24 වෙනි උපන්දිනය වෙනුවෙන් කළ ඡායාරූප රූගත කිරීමයි.


You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *