යෝෂිත සමග අද කසාදය ලියාපදිංචි කළ තරුණිය මෙන්න

විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ පුත් යෝෂිත රාජපක්ෂ මහතා අද විවාහ ගිවිස ගත්තා.
ඒ, නිතිෂා නම් තරුණිය සමගයි.

ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔහුගේ සොයුරු නාමල් රාජපක්ෂ මෙලෙස ෆේස්බුක් සටහනක් තබා තිබුණා.

‘Yoshitha Rajapaksa couldn’t be happier for you on this extremely special day!The most amazing journey is ahead of you,with someone extremely special to take that journey with you. Nitheesha welcome to the family! You’ve always been such a blessing. Wishing you both nothing but the best’