හිස්වූ සත්වෝද්‍යාන පුටුව රාජපක්ෂ පවුලේ කෙනෙක්ට

ජාතික සත්වෝද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ධූරයේ සිටි ඉෂිනි වික්‍රමසිංහ පසුගිය දා ඉල්ලා අස්වීමෙන් හිස් වූ එම ධූරය රාජපක්ෂ පවුලේ කෙනෙක් පත් කර ඇත.

ඒ අනුව එම ධූරයට හිටපු ජනාධිපති කාර්යාලීය සමාජ මාධ්‍ය ප්‍රධානී ෂර්මිලා රාජපක්ෂ පත් කිරීමට නියමිතය. ෂර්මිලා රාජපක්ෂ 2020 ජුනි මාසයේදී ජනාධිපති සමාජ මාධ්‍ය ප්‍රධානි ලෙස කටුයුතු කළාය. පසුව ඇය එම ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්විය. ශර්මිලා රාජපක්ෂ මියගේ පත්වීමට කැබිනට් අනුමැතිය ලබා ගැනීම සඳහා පසුගිය (18)වන දා යවා ඇති අතර ඊයේ (19) සහ අද (20) නිවාඩු දිනයක් බැවින් හෙට (21) වන විට ඊට කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබෙනු ඇත.

ජාතික සත්වෝද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුව භාරයේ සිටින අලි ඇතුන් 14 දෙනෙකු ලියාපදිංචිය සඳහා ඔවුන්ගේ මුල් අයිතිකරුවන් වෙත මුදා හැරීමට නියෝගට කලකිරී පසුගිය දා ඉෂිනි වික්‍රමසිංහ ඉල්ලා අස්විය.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *